Jag verkar som föreläsare, moderator och samtalsledare i många olika sammanhang, med uppdragsgivare som t ex Konstfack, Kulturrådet, Stockholms dramatiska högskola, Sigtunastiftelsen och Svenska kyrkan men också åt miljöorganisationer. Föreläsningarna rör ofta ämnen som konst, perception och samhälle.

Ibland är temat en existentiell aspekt på klimat- och miljöfrågorna och om hur vi ska hitta alternativ till den shoppinginriktade livsstilen. Jag tror det är viktigt att hitta ett nytt tilltal i miljödebatten, som ofta tenderar att fastna i det tekniska, och att konstens språk kan ha en viktig funktion i det sammanhanget. Det räcker inte med att vi blir duktigare konsumenter - framtiden kräver en djupare förändring av attityder och levnadsmönster.