Foto: Ellen Warfield Foto: Ellen Warfield

Jag ser mig som en utpräglad målare och även om jag använder många olika material och tekniker, så är det till måleriet jag alltid återvänder. Ett tema som följt mig länge är måleri som språk – hur kan våra hjärnor skapa mening i något så abstrakt som några färgfält på en yta? Var går egentligen måleriets gränser?
   Mitt arbete är till stor del processbaserat och för mig har nog måleriet alltid varit relaterat till det rumsliga sammanhanget. På senare tid har det tagit sig konkret form i platsspecifika projekt med ett mer tredimensionellt och storskaligt uttryck.

Mitt mångåriga engagemang i frågor som rör miljö och konsumtion genomsyrar allt jag gör. Flera projekt har handlat om vad den västerländska livsstilen gör med vårt förhållande till naturen och oss själva. För några år sedan var jag initiativtagare och redaktör för antologin ”Jorden vi ärvde – om klimat, konsumtion och livsval” (Ordfront förlag) och det har förutom många seminarier och konstprojekt blivit en hel del artiklar på det temat.
   Jag har ofta uppdrag som konstnärlig konsult och även lång pedagogisk erfarenhet, bland annat från Konstfack i Stockholm där jag undervisat i olika former under drygt 20 år, på senare tid mestadels som gästande lektor i Perceptionsstudion.